eNovice ADP logo

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  18. januar 2018

  

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Nov spletni učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki Vabilo ADP obletnica

Evropski arhivi družboslovnih podatkov smo izdali nov spletni učbenik o ravnanju z raziskovalnimi podatki za družboslovce. ADP je prispeval poglavje o arhiviranju in objavi podatkov. Učbenik je odprto-dostopen in bo raziskovalcem v pomoč pri pripravi podatkov za objavo. Vabimo vas k branju.

  

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Raba alkohola in različnih substanc na Finskem in v Sloveniji

Webinar: European System of Central Banks (ESCB) statistics

Tokrat v ospredje postavljamo raziskave, ki se ukvarjajo z rabo alkohola in drugih substanc. Sklop raziskav na izbrano temo so pripravili v finskem arhivu družboslovnih podatkov. V ADP pa smo prav tako pobrskali po katalogu in za vas izbrali nekaj najpomembnejših. Vabljeni k ogledu!

Spletni seminar bo udeležence seznanil z vlogo, rezultati, postopki in izzivi statistik ESCB. Potekal bo: 31. januarja 2018

  

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Otvoritveno srečanje projekta CESSDA Widening

Nov Avstrijski arhiv družboslovnih podatkov (AUSSDA)

CESSDA: Razvoj podatkovnih storitev v regiji

V Ljubljani je 7. decembra 2017 potekal prvi sestanek projekta Widening, ki se v letu 2018 izvaja v okviru letnega načrta konzorcija CESSDA ERIC. V projektu sodelujemo tudi iz ADP, zato smo z veseljem sprejeli vlogo gostitelja prvega sestanka.

Ob koncu novembra 2017 smo se iz ADP udeležili slovesnosti ob otvoritvi novega Avstrijskega arhiva družboslovnih podatkov. AUSSDA je pri CESSDA izvajalec podatkovnih storitev za družboslovje za Avstrijo, sestavljajo ga tri enote, ki delujejo na Dunaju, v Linzu in Gradcu.

V okviru evropskega projekta CESSDA SaW so med drugim nastali tudi načrti za ustanovitev arhivov družboslovnih podatkov. V ADP še s posebnim zanimanjem spremljamo razvoj podatkovnih storitev na Hrvaškem, Srbiji in drugih državah v regiji.

  

NE SPREGLEJTE

  

KOMENTAR

Kako preveriti kakovost in verodostojnost raziskav

Novinarka Mojca Vizjak Pavšič, Delo, sprašuje ADP. Medtem ko se do začetka 21. stoletja znanstveno komuniciranje ni veliko spremenilo, so v zadnjih letih sodobne digitalne tehnologije spodbudile hiter razvoj možnosti znanstvenega objavljanja, ki vse bolj vključuje tudi raziskovalne podatke. Kaj je temeljno poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov?

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO RAZISKAVE

Mladina, 2000

Namen raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek tokratne raziskave je na političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od prehoda, nakupovalnih navadah ter socialnih stikih. Poleg tega so zajeta običajna področja navad, aktivnosti in preživljanja časa, vrednot, odnosa do šole in staršev ter ocenjevanja problemov mladih.

Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007

Cilj te raziskave je bil predstaviti in testirati model izboljšanja poslovanja podjetij, ki temelji na vplivu organizacijske kulture učenja. Uporabljeni so bili podatki iz 202 makedonskih podjetij, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Ta študija prispeva k posploševanju raziskovalnega modela, ki je že bil preizkušen v bolj razvitih državah, na podlagi podatkov, zbranih v Makedoniji, ki je razvijajoča se država v tranziciji.

Lokalna in regionalna razvojna jedra

Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj sodelujejo ter komunicirajo, zlasti z vidika prenosa znanja in dela na skupnih projektih ter kakšno vlogo imata pri tem civilna družba in nevladne organizacije. Teoretična predpostavka je, da je gostota teh organizacij pomembna za oblikovanje in difuzijo socialnega kapitala. Civilnodružbene (nevladne) organizacije so lahko posredno ali neposredno vključene v lokalne razvojne projekte.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec_ka, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  
  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare