eNovice ADP logo

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  13. december 2017

  

Home   Uporabi  Predaj

  
Porocamo
V ADP smo praznovali 20 let
Vabilo ADP obletnica

V petek, 8. 12. 2017, smo v ADP obeležili 20 let delovanja, in sicer z okroglo mizo o izzivih kvalitativnega raziskovanja ter s proslavo. Dogodka so se poleg raziskovalcev, pedagogov in študentov z različnih fakultet udeležili tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA ERIC) ter predstavniki arhivov družboslovnih podatkov s Češke, Švedske in Srbije.

Več >>

  

Za dajalce:
KAKO PREDATI PODATKE?

Vedno večje število financerjev znanosti, predstavnikov znanstvene skupnosti in javnosti prepoznava pomen in koristi odprtega dostopa do podatkov. Predajte nam svoje raziskovalne podatke!

EVIDENTIRAJ

EVIDENTIRAJ >>

PRIPRAVI

>> PRIPRAVI >>

PREDAJ

>> PREDAJ

  
Obvescamo Obvescamo Porocamo

Oddali smo pripombe k ZRRD

Na obisku v Irskem arhivu kvalitativnih podatkov

Na voljo podatki 8. kroga ESS

ADP je v okviru svojih prizadevanj za ustrezno naslavljanje pravnih vidikov arhviranja in deljenja raziskovalnih podatkov vodil delovno skupino, ki je podala pripombe k osnutku Zakona o raziskovalni dejavnosti.

Več >>

Ob delovnem obisku na Irskem smo se srečali s predstavnico Irskega arhiva kvalitativnih podatkov, delček pogovora z izkušeno sociologinjo objavljamo na blogu ADP. Vabimo vas, da prebrskate katalog IQDA in se seznanite z vsebino raziskav.

Več >>

Objavljena je prva izdaja podatkov in dokumentacije 8. kroga Evropske družboslovne raziskave (ESS). Podatki so na voljo za 18 držav, vključno s Slovenijo. Dopolnitve bodo objavljene maja 2018.

Več >>

  

Za uporabnike:
KAKO DO PODATKOV?

Raziskovalni podatki v Katalogu ADP predstavljajo bogat vir za ponovno analizo. Njihova uporabnost je raznolika, zato prebrskajte naš katalog in veselo na delo!

POISCI

POIŠČI >>

REGISTRIRAJ

>> REGISTRIRAJ >>

ANALIZIRAJ

>> ANALIZIRAJ

  
Porocamo Zanimivo Zanimivo

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

Nov zapis na blogu: Očetje med službo in skrbjo za otroke

Ali ste vedeli, da je naš katalog v 20 letih uporabilo preko 3300 uporabnikov?

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je 24. novembra 2017 potekalo 7. strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature z naslovom Pogled na odprto znanost, Odprta znanost za vsakogar, raziskovalni podatki, dostop do znanja in več v soorganizaciji CTK, UM, UP, NUK in podjetja Scientific Knowledge Services iz Švice.

Več >>

Dr. Živa Humer in dr. Janez Štebe sta pripravila zapis na blogu o raziskavi Očetje in delodajalci v akciji, 2015, ki je dostopna v Katalogu ADP. V raziskavi o sodobnem očetovstvu in vplivu plačane zaposlitve na skrb za otroke je raziskovalce zanimalo, kaj zaposlenim očetom pomeni očetovstvo in kako usklajujejo delo in družino. Več o zbiranju podatkov in raziskavi si preberite na blogu.

Več >>

V 20 letih našega delovanja je naš Katalog ADP uporabilo že preko 3300 uporabnikov. Raziskave v katalogu predstavljajo bogat vir za ponovno analizo. Uporabiti jih je mogoče za področno ali interdisciplinarno raziskovanje, v časovni točki ali za potrebe longitudinalnega raziskovanja in povezovanje raziskovalnih podatkov s podatki iz drugih virov (npr. administrativni podatki).

Več >>

  

Raziskave

Nova raziskava  Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti

Glavni namen raziskave Očetje in delodajalci v akciji, je bil preučiti trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo. Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije. Podatkovna datoteka zajema retrospektivne podatke o očetovskem in starševskem dopustu za obdobje od 2003-2015. V letu 2003 je namreč bil v Sloveniji uveden očetovski dopust.

Več >>

Aktualne novoletne teme

Namen raziskave je ugotoviti, ali so anketirani že kdaj ob novem letu sklenili, da bodo spremenili svoje življenje in te sklepe uresničili, ter ali so svoje devizne prihranke zaradi uvedbe evra vložili na banko. Od anketiranih kadilcev so raziskovalci skušali izvedeti še, kako bodo višje cene cigaret po novem letu vplivale na njihovo kajenje.

Več >>

Geografski pogledi na družbo znanja

Raziskave o družbi znanja, regionalnih inovacijskih sistemih in njihovem prispevku h gospodarski rasti so v znanstveni literaturi že uveljavljene. Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in gospodarskimi učinki. Izhaja iz podmene, da gospodarska učinkovitost v pokrajini izvira iz kakovosti človeškega kapitala, kjer so inovacije predpogoj za družbeni napredek, konkurenčnost in razvojni uspeh. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov.

Več >>

Vsakdan in gibanje, 2012

Glavni namen raziskave Vsakdan in gibanje je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v tej povezavi nadalje tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. Vprašanja zajemajo teme: prostočasne gibalne aktivnosti, pogostost telesnih aktivnosti, ovire pri telesni aktivnosti ter ukrepi in programi za spodbujanje telesne aktivnosti. Primerjalne raziskave: SJM062, ISSP07.

Več >>

  

Gradiva

Priročnik za raziskovalce
PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP Prirocnik

Ne spreglejte

  

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare