Domov » blog, stroka

Raziskovalni dan na Fakulteti za družbene vede

12 June 2019 Brez komentarjev admin

20. maja 2019 je na Fakulteti za družbene vede (FDV) potekal že tretji »Raziskovalni dan FDV«. Njegov namen je bil posredovati novosti s področja odprtega dostopa do znanstvenih objav in programa HORIZON EUROPE 2021-2027. Z namenom okrepitve medsebojnega sodelovanja in povezovanja so se predstavili tudi štirje raziskovalni centri, ki delujejo na FDV.

V uvodnem delu sta vse prisotne nagovorila dekanja FDV, dr. Monika Kalin Golob, ter prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, dr. Iztok Prezelj. Izpostavila sta napredek, ki ga je na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih petih letih dosegla fakulteta. Od leta 2014 se je število projektov, v katere je vključen FDV, skoraj podvojilo.

Raziskovalni dan FDV (Foto: FDV)

Po kratkem uvodniku smo se seznanili z novostmi s področja odprtega dostopa do znanstvenih objav, ki sta jih predstavili dr. Mojca Kotar (Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost) in mag. Mirjam Kotar (ODKJG, FDV). Izpostavili sta vsebino Načrta S, ki narekuje popolno in takojšnjo odprtost člankov, nekaj primerov Publish And Read (PAR/RAP) pogodb, ki so jih sklenile nekatere tuje države s publicisti revij ter časovni okvir implementacije Načrta S. Smernicam Načrta S sledi tudi slovenska raziskovalna sfera. Pozvali sta nas tudi k spremljanju omrežja nacionalnih točk za podporo odprti znanosti, OpenAIRE.

Sledila je predstavitev novosti in pravil programa HORIZON EUROPE 2021–2027 (Obzorje Evropa: razvoj raziskav in inovacij v EU), ki ga je predstavila mag. Irena Brinar. HORIZON EUROPE je okvirni program Evropske Unije za raziskovanje in inovacije za obdobje 2021–2027 in je nadaljevanje programa HORIZON2020 (Obzorje2020).

Delovanje Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja ter možnosti za vključitev študentov FDV je predstavil direktor Jakob Gajšek. Dodatno smo se udeleženci seznanili z delovanjem portala Metina lista, ki ga je predstavila njegova urednica Nataša Briški. Metina lista si z objavami znanstvenih dosežkov prizadeva za popularizacijo znanosti in skuša na bolj poljuden in zanimiv način predstaviti različna znanstveno-raziskovalna področja.

Prvi del se je končal s temo etike v znanosti. Dr. Franc Mali nas je seznanil s primeri nekaterih tujih eklatantnih praks kršenja etike pri raziskovanju. Izpostavil je dejstvo, da zajezitev pojava znanstvenih goljufij in prevar kljub številnim etičnim kodeksom ni mogoča,  da pa se vzporedno, s povečanim število ugotovljenih kršitev, povečuje tudi občutljivost do najbolj eklatantnih primerov. Dotaknil se je tudi vprašanja o stališču do vprašljivih praks v znanosti  t. i. »sivih con«, kjer so norme ravnanja nekoliko manj jasne.

V drugem delu so se na kratko predstavili štirje raziskovalni centri, ki delujejo na FDV. To so  Center za primerjalne raziskave (vodja dr. Rado Bohinc), Center za politološke raziskave (vodja dr. Damjan Lajh), Center za politično teorijo (vodja dr. Cirila Toplak) in Center za preučevanje kulture in religije (vodja dr. Mitja Velikonja).

 

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>