ADP tečaj za doktorske študente


Domov


RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI IN ODPRTI PODATKI


Kdaj: četrtek, petek, sobota, 23., 24. in 25. julij 2015, 9.00 – 16.00
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Dogodek: 10th ECPR Summer School in Methods and Techniques
Twitter: #fosteropenscience


Financerji in znanstvene revije vse pogosteje zahtevajo (kolikor je mogoče) odprt dostop do podatkov, ki so bili financirani z javnimi sredstvi ali so podlaga znanstvenim publikacijam. Da bi širši znanstveni skupnosti zagotovili dostop do kakovostnih podatkov, je potrebno zgodaj začeti načrtovati ravnanje z raziskovalnimi podatki. S tem se namreč izognemo problemom, ki bi se lahko pojavili v kasnejših fazah ustvarjanja in digitalnega skrbništva nad podatki. Tem prizadevanjem sledi tudi CESSDA, Evropsko združenje arhivov družboslovnih podatkov, katerega član je tudi ADP.

ADP v sodelovanju z drugimi evropskimi arhivi: britanskim UK Data Service, nemškim GESIS, danskim Danish Data Archive in švicarskim FORS, organizira 5 tečajev za doktorske študente. Dogodki so podprti s strani evropskega projekta Foster in nosijo skupen naslov FOSTER CESSDA training. Glavni cilj je doktorskim študentom posredovati znanje s področja ravnanja z raziskovalnimi podatki in jih tako usposobiti za to, kako podatke ponuditi v odprti dostop.

Slovenija bo gostila enega od petih dogodkov, in sicer od 23. do 25. julija 2015, na Fakulteti za družbene vede, na katerem bosta sodelovala tudi tuja predavatelja.

Tečaj je namenjen doktorskim študentom s področja družboslovja in humanistike in bo potekal v angleškem jeziku.

Tečaj je organiziran kot del 10th ECPR Summer School in Methods and Techniques, ki poteka od 27. julija do 7. avgusta 2015, na Univerzi v Ljubljani.


Vsa mesta so zasedena, zato smo postopek registracije zaključili. V primeru vprašanj nam pišite na arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.


Stroške predavateljev krijeta Arhiv družboslovnih podatkov in EU projekt Foster.