Domov

Izobraževanje:
Uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolahKdaj: 13. in 14. november ter 27. in 28. november 2014
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Izobraževanje je vključeno v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15 in je namenjeno srednješolskim učiteljem in učiteljicam.

Sestavljeno je iz štirih sklopov predavanj in vaj. V okviru vsakega tematskega sklopa bodo udeleženci osvežili vsebine iz učnih programov in jih dopolnili z aktualnimi podatki iz domačih in mednarodnih empiričnih raziskav. Na vajah bodo pridobili veščine in znanja za uporabo podatkovnih gradiv pri izvajanju učnega predmeta.

Na izobraževanje se morajo učitelji in učiteljice prijaviti. Več informacij o izobraževanju v Katalogu, na straneh 49 in 50.

Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih in vajah. Sodelovanje pri evalvaciji, opravljena seminarska naloga po dogovoru s predavatelji.

Rok prijave: petek, 17.10.2014