Domov

Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov
v srednjih šolahKdaj: četrtek, 21. avgusta 2014, 9.30-14.45 ure
Kje: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, sejna soba 210

Delavnica je nastala na pobudo srednješolskih učiteljev, ki se želijo podrobneje seznaniti s podatkovnimi viri dostopnimi preko Arhiva družboslovnih podatkov. Udeleženci se na delavnici seznanijo z dostopom do kakovostnih raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, z osnovnimi orodji za uporabo raziskovalnih podatkov, se usposobijo za posredovanje znanja dijakom in si pripravijo gradivo za delo pri predmetu sociologija.

Izobraževanje je del Programa izobraževanj za srednješolske učitelje splošnih predmetov v avgustu 2014, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja:

Če bi želeli svoje znanje dopolniti oziroma nadgraditi, vas vabimo, da se prijavite na izobraževanje z naslovom UPORABA RAZPOLOŽLJIVIH DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV V SREDNJIH ŠOLAH, ki bo potekalo v štirih terminih: 13. in 14. november ter 27. in 28. november 2014.

Vse informacije o izobraževanju so na voljo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15.