Delavnica


Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza,
sreda, 28. 9. 2016, od 15-18


Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Predavalnica: 25
Predavatelj: mag. Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc., samostojna strokovna delavka v ADP

ADP kot nacionalno podatkovno središče za družboslovje preko svojega kataloga omogoča dostop do več kot 650 raziskav. Te so povezane s slovensko družbo, številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. V zbirki hranimo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave od 60-ih let 20. stoletja dalje, ki so uporabne za longitudinalne analize ter lahko za raziskovalce in študente predstavljajo pomemben družboslovni vir.

Namen delavnice je udeležence seznaniti, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Udeleženci se bodo prav tako seznanili s pregledovalnikom Nesstar, ki omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu.

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom s področja družboslovja in humanistike.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Potrebno se je registrirati.