Program in predstavitve


9.00 – 9.15 Uvod
9.15 – 10.15 Življenjski krog in načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki
10.15 – 10.45 Vaje: Vloga knjižničarjev na področju podatkovnih storitev
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 - 11.30 Podatkovne storitve v knjižnicah
11.30 - 12.00 Vaje:
12.00 - 12.45 Odmor
12.45 - 13.00 Primer katalogizacije podatkovne objave (Mira Vončina, ODKJG)
13.00 - 13.30 Delo z raziskovalci na področju podatkovnih storitev
13.30 - 14.45 Vaje: Kako opraviti intervju z raziskovalcem
14.45 - 15.00 Zaključek: razprava

"POP-UP KAVARNA ODPRTE ZNANOSTI", 15:00 - 20:00, avla FDV