Dodatna gradiva


  • Vprašalnik Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki
  • 23 Things: Libraries for Research Data
  • Štebe, Janez, Bezjak, Sonja in Vipavc Brvar Irena. 2015. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce. Fakulteta za družbene vede. Ljubljana.
  • IASSIST: Quick Guide to Data Citation!
  • Force11: Joint Declaration of Data Citation Principles