Delavnica


Delavnica

Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki

Delavnica za knjižničarje, sreda, 26. oktober 2016, 9:00 – 15:00


Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Predavatelja: mag. Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc. in dr. Sonja Bezjak, univ. dipl. soc.

Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se udeležijo brezplačne delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Namen delavnice je, da udeleženci dosežejo naslednje cilje:

Delavnica je praktično naravnana, pričakuje se aktivno sodelovanje.


Obvezna prijava!