Program


8.30 – 9:30 pdfUvod: o arhivu, odprti dostop in odprti podatki
9:30 – 11:00 pdfNačrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 - 11:45 pdfPriprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo
11:45 – 12:00 pdfPredaja podatkov v ADP
12:00 – 12:30 pdfVaje – »DMP tool«
Priporočeno gradivo:

pdfPriprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce

pdfPreparing research data for open access : guide for data producers