Delavnica


Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop
sreda, 16. 11. 2016, od 8.30 – 12.30


Kje: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, čitalnica
Predavatelja: mag. Irena Vipavc Brvar in dr. Sonja Bezjak

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom s področja družboslovja in humanistike.

Udeleženci se bodo seznanili z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov. Pri tem bomo posebno pozornost namenili aktualnim nacionalnim in evropskim politikam, ki spodbujajo odprto znanost.

Na delavnici bomo obravnavali kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivih ali zaupnih podatkov), priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba.

Delo bo potekalo kot kombinacija predavanj, razprav in skupinskega dela.

V branje priporočamo Priročnik za raziskovalce: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Udeležba na delavnici je brezplačna. Potrebno se je registrirati.