Splošen pregled


 
9:00 - 10:00
Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, Uvod: Sonja Bezjak, ADP
 
10:00 – 10:10
Historična besedila: Dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov na Inštitutu za novejšo zgodovino DARIAH-SI: Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino
 
10:10 – 11:00
Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki, Sonja Bezjak, ADP
 
11:00 – 11:20
 
Odmor
 
11:20 - 12:00
Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo Irena Vipavc Brvar, ADP
 
12:00 – 12:15
Predaja v ADP Irena Vipavc Brvar, ADP
 
12:15 – 13:00
Vaje - Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (orodje)


Anketa
pdf