Predstavitve


Uvod Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, Uvod: Sonja Bezjak, ADP

V uvodnem delu so se udeleženci seznanili z definicijo raziskovalnih podatkov, odprtega dostopa in odprtih podatkov. Predstavili smo jim tudi Arhiv družboslovnih podatkov, Clarin.si in Sistory.


Uvod Historična besedila: Dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov na Inštitutu za novejšo zgodovino DARIAH-SI: Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino

Predstavljeni so bili raziskovalni podatki v digitalni humanistiki v okviru raziskovalnih ciklov. Ogledali smo si portal Sistory, ki je poznan zlasti med zgodovinarji. Seznanili smo se tudi s projektom »Popisi prebivalstva: orodje za transkribiranje podatkov«. Popisi, ki segajo v prvo polovico 20. stoletja so lahko pomemben vir za različna polja družboslovja.


Uvod Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki: Sonja Bezjak, ADP

Predstavljena je bila ideja oz. koncept »Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki«, ki sledi življenjskemu krogu raziskovalnih podatkov. S tem v zvezi smo si zastavili vprašanja in odgovore vezana na naslednja področja: zbiranje podatkov, dokumentacija in metapodatki, etična in pravna skladnost, hramba in varnostna kopija, izbor in dolgotrajna hramba, deljenje podatkov, odgovornosti in sredstva.


Uvod Priprava podatkov in dokumentacije za digitalno skrbništvo: Irena Vipavc Brvar, ADP

Udeleženci so se seznanili s tem, katere stvari oz. informacije morajo hraniti in kako. Največ pozornosti smo namenili pripravi podatkom in dokumentacije. Ter katera orodja so raziskovalcem pri tem v pomoč.


Uvod Priprava Predaja v ADP: Irena Vipavc Brvar, ADP

Predstavitev je v ospredje postavila vprašanje, kako izbrati podatkovno središče ter sam postopek izročitve podatkov v podatkovno središče. Udeleženci so se seznanili s kriteriji in koraki predaje podatkov v ADP.


Uvod Vaje - Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (orodje)

Udeleženci so se seznanili z orodjem, ki je lahko raziskovalcem v pomoč pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki.