Domov


RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI IN ODPRTI DOSTOP
torek, 12. 1. 2016, od 9-13


Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Predavalnica: 3
Predavatelja: Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc., ADP in dr. Sonja Bezjak, ADP


Udeleženci se bodo seznanili z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov skladno z aktualnimi politikami (npr v EU: Obzorje 2020, Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ), ki spodbujajo odprto znanost. Posebno pozornost bomo namenili naslednjim vidikom:

Delavnica pokriva kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivih ali zaupnih podatkov), priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba.

Delo bo potekalo kot kombinacija predavanj, vaj, razprav in skupinskega dela.


Udeležba na delavnici je brezplačna. Potrebno se je registrirati.