Domov


DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV V ADP IN NJIHOVA ANALIZA
torek, 15.12.2015, od 9-13


Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Predavalnica: 25
Predavatelj: Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc., samostojna strokovna delavka v ADP


V ADP zagotavljamo dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov in povezanega gradiva, ki je pripravljeno za nadaljnje analize in predstavlja pomemben vir družboslovnega raziskovanja.

Arhiv v svojih zbirkah hrani več kot 650 raziskav povezanih s slovensko družbo, številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. V zbirki hranimo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave od 60-ih let 20. stoletja dalje, ki so uporabni za longitudinalne analize.

Namen delavnice je udeležence seznaniti, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih. Udeleženci se bodo prav tako naučili uporabljati pregledovalnik Nesstar, ki omogoča iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov neposredno na spletu.

Delavnica je namenjena študentom in raziskovalcem s področja družboslovja in humanistike.


Udeležba na delavnici je brezplačna. Potrebno se je registrirati.