Program*

08:45 – 09:00 Registracija udeležencev in jutranja osvežitev (predavalnica 10)
09:00 – 09:15 Odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije: Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani (predavalnica 22)
09:15 – 09:30 Politike dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji: Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov (predavalnica 22)
09:30 – 10:30 Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki z mednarodnega vidika: Angus Whyte, Digital Curation Centre (predavalnica 22)
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:45 Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki: Martin Donnelly, Digital Curation Centre (predavalnica 22)
11:45 – 12:45 Praktični del: preizkus orodja in seznanjanje z navodili: Sonja Bezjak in Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov (predavalnica 22)
12:45 – 13:45 Kosilo (predavalnica 10)
13:45 – 14:45 Ravnanje s podatki in odprti dostop: privolitev, zaupnost in zaščita: Veerle Van den Eynden, UK Data Service (predavalnica 24)
14:45 – 15:45 Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi'': Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov (predavalnica 24)
15:45 – 16:00 Sklepne misli (predavalnica 24)

* Pridržujemo si pravico, do naknadne spremembe programa