Domov

PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP

Priprava, izročitev, spravilo


Vabilo: pdf
Kdaj: sreda, 10. december 2014, 9.00-16.00 ure
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Twitter: #fosteropenscience


Na seminarju se bodo raziskovalci imeli priložnost spoznati z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta kratica). V uvodnem delu bomo udeležencem predstavili pomen odprtega dostopa do znanstvenih informacij, posebej še raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila bodo predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov.

Podrobneje bomo predstavili vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki jih bodo lahko preizkusili na seminarju.

Slovenski predavatelji bodo aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Sicer pa prevladujejo ugledni predavatelji iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Z udeleženci seminarja bodo delili svoje bogate izkušnje.

Seminar je namenjen ustvarjalcem raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, tako vodjem raziskovalnih projektov kot raziskovalnim in tehničnim sodelavcem.