Program


9:00 – 9:30 Uvod (o arhivu, odprti dostop, sekundarna analiza)
9:30 – 10:00 Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 10:40 Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
10:40 – 11:00 Mednarodne podatkovne baze
11:00 – 12:00 Analiza podatkov v Nesstarju (VAJE)
Gradivo delavnice

Anketa
pdf


Dodatno priporočeno gradivo:

Orodja za iskanje in delo z raziskovalnimi podatki v ADP