Delavnica


Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza,
sreda, 12. 4. 2017, od 9-12h


Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Predavalnica: od 9.00-10.00 v predavalnici 2, od 10.15-12.00 v predavalnici 25
Predavatelj: mag. Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc.

ADP kot nacionalno podatkovno središče za družboslovje preko svojega kataloga omogoča dostop do več kot 650 raziskav. Te so povezane s slovensko družbo, številne med njimi so del večjih mednarodnih raziskav. V zbirki hranimo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave od 60-ih let 20. stoletja dalje, ki so uporabne za longitudinalne analize ter lahko za raziskovalce in študente predstavljajo pomemben družboslovni vir.

Vsebina delavnice:

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom s področja družboslovja in humanistike.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Potrebno se je registrirati.