Tu je na voljo podpora tistim, ki bi radi izboljšali znanje, potrebno za polno izkoriščanje možnosti podatkov in drugih arhivskih storitev.

Na razpolago so:

  • gradiva za pomoč uporabnikom pri iskanju, dostopu in analiziranju podatkov;
  • gradiva za samoizobraževanje za povečevanje podatkovne in statistične pismenosti, ali za uporabo pri poučevanju, kjer je vključeno tudi izkoriščanje podatkovnih virov;
  • dajalci podatkov se bodo podrobneje seznanili s postopkom izročanja podatkov;
  • za boljše razumevanje našega delovanja imamo predstavljena navodila in standarde o postopkih arhiviranja podatkov in z njimi povezanih storitev.
  •  
    © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si