Postopek izročitve raziskovalnih podatkov


Kaj morate kot dajalec narediti za izročitev raziskovalnih podatkov:

  1. Preverite, ali podatki ustrezajo kriterijem za sprejem v arhiv. V nejasnih primerih se posvetujte s sodelavci ADP (arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si) ali pošljete predlog preko obrazca za evidentiranje.

  2. Izpolnite in podpišite Izjavo o izročitvi gradiva iz raziskave (v dveh izvodih).

  3. Izpolnite obrazec Opis raziskave.

  4. Pripravite ustrezno urejene in dokumentirane podatkovne datoteke.
    V pomoč: Priporočila za urejanje podatkovne datoteke.

  5. Priložen naj bo vprašalnik, poleg elektronske kopije tudi tiskana kopija.

  6. Pripravite ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje.

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si