Prispevaj podatke

V Arhivu družboslovnih podatkov sprejemamo podatke in spremno gradivo, s ciljem, da jih ohranjamo in zagotavljamo dostop do njih. Raziskovalce vabimo, da prispevate podatke, nastale v okviru raziskovalnega projekta, pri katerem sodelujete in ki bi lahko bili zanimivi tudi za druge.

Postopek izročanja raziskovalnih podatkov

Faza presoje za sprejem:

 1. Seznanite se z merili za sprejem podatkov v arhiv.
 2. Stopite v stik z arhivom: (1) pošljite predlog izročitve podatkov s pomočjo obrazca za evidentiranje ali (2) se s predlogom oz. vprašanji obrnite neposredno na sodelavce arhiva (arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si).
 3. Sledi presoja o ustreznosti raziskave in odločitev za sprejem v arhiv.

Faza sprejema raziskovalnih podatkov:

 1. Pripravite gradivo za izročitev v arhiv:
  • Izpolnite obrazec Opis raziskave, v katerega med drugim vpišite naslov raziskave, avtorje, povzetek raziskave in druge vsebinske podrobnosti ter opišite metodologijo raziskave.
  • Ustrezno uredite in dokumentirajte podatkovno datoteko. V pomoč so: Priporočila za urejanje podatkovne datoteke.
  • Originalni vprašalnik (tiskana in elektronska kopija).
  • Pripravite ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje.
 2. Izpolnite in podpišite Izjavo o izročitvi raziskovalnega gradiva, katere priloga je Seznam izročenih gradiv.
 3. Oddaja v ADP:
  • Dokumentacijo in gradivo posredujete preko zaščitenega oblaka »ADP hramba«. Kratka navodila so na voljo tukaj.
  • Dva izvoda podpisane Izjavi o izročitvi pošljite po klasični pošti.
 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si