Prispevaj gradiva

Prispevajte lastne odprte objave. Za naše uporabnike so posebej zanimive objave, nastale z uporabo podatkovnih virov. Poskrbite za jasno identifikacijo uporabljenih podatkovnih virov, najbolje z bibliografsko navedbo vira v seznamu navedb.

Pripravite e-učna gradiva. Oglasite se nam, če ste pripravljeni izdelati s podatki podprte vodiče ali primere predavanj na vsebinske teme ali na temo razvijanja statističnih in metodoloških spretnosti.

Opozorite na zanimiva gradiva, ki bi bila uporabna še za koga!