Seznam razpoložljivih mikropodatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) velja za zgledno odprto organizacijo glede dostopa do mikropodatkov uradne statistike. Razpoložljivi mikropodatki izhajajo iz aktivnosti zbiranja in priprave podatkov z različnih področij, ki so prvotno ustvarjeni za namene statističnega poročanja. SURS razpolaga in razširja tako mikropodatke, ki nastajajo v SURS, kot tudi mikropodatke drugih pooblaščenih izvajalcev državne statistike v Sloveniji in registrske mikropodatke.

V varni sobi in preko oddaljenega dostopa je načeloma mogoč dostop do vseh podatkov uradne statistike, navedenih v letnih programih statističnih raziskovanj (LPSR) od leta 2001 naprej. Mikropodatki so na voljo registriranim raziskovalcem (slovenskim in tujim), katerim Odbor za varstvo podatkov predhodno odobri dostop. Za več informacij se obrnite na Natašo Zidar ali SURS oziroma si več preberite na povezavi.

Pripravljeni seznam mikropodatkov vsebuje večino vsebinsko in za raziskovalce najpomembnejših raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije.<< Celoten seznam >>

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si