Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil


ADP - IDNo: ZDRAV04

Glavni avtor(ji):
  • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Toš, Niko
  • Kurdija, Slavko
  • Bešter Falle, Rebeka
  • Vovk, Tina
  • Kovačič, Matej

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Ključne besede:

navade povezane z načini zdravljenja, zaupanje zdravniku, zdravje, zdravljenje, uporaba zdravil, skrb za zdravje

Vsebinska področja:

ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Socialna medicina
Skrb za zdravje, zdravstvene navade
Založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil
Shranjevanje zdravil
Nasveti glede ravnanja z zdravili, viri informiranja

Povzetek:

Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v gospodinjstvu, ki doma ponavadi skrbi za zdravila ('skrbnik'). Raziskava je osredotočena predvsem na skrb za zdravje, zdravstvene navade, založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil, shranjevanje zdravil, nasveti glede ravnanja z zdravili in viri informiranja o zdravilih. glej: ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [ostali dokumenti]Čas zbiranja podatkov: 29. - 31. marec 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: gospodinjstvo

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije.

Uteževanje: Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si