Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia


ADP - IDNo: MLAALK07

Glavni avtor(ji):
  • Kralj, Ana
  • Lenarčič, Blaž
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž

Izdelal datoteko podatkov:

CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2007)

Finančna podpora:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede:

mladi, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač, pijanost, pitje alkoholnih pijač ob različnih priložnostih, posledice pitja alkohola, popularne znamke alkoholnih pijač, prosti čas, pogostost aktivnosti v prostem času, omogočanje prostočasnih aktivnosti, gledanje televizije, uporaba osebnega računalnika, ukvarjanje s športom, zadovoljstvo

Vsebinska področja:

ZDRAVSTVO - zloraba drog, alkohol in kajenje
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Socialna psihologija
RAZŠIRJENOST UPORABE ALKOHOLA MED MLADIMI
ZAZNAVANJE IN POGLED NA PROBLEMATIKO ZLORABE ALKOHOLA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
DEMOGRAFIJA

Povzetek:

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje na področju preprečevanja zlorabe alkohola med mladimi v Sloveniji. Glavni problemi, ki bodo obravnavani so: razširjenost uporabe/zlorabe alkohola med mladimi, odstotek pivcev mlajših od 15 let, kot eden od bolj tveganih segmentov, temeljni vzroki uporabe/zlorabe alkohola med slovensko mladino, zaznavanje in percepcija problematike zlorabe alkohola med mladimi, vrednotne orientacije mladih v Sloveniji v povezavi z uporabo in zlorabo alkohola, načini preživljanja prostega časa mladih v Sloveniji, potrebe in želje mladih po (aktivnem) preživljanju prostega časa, ter gibalna aktivnost mladih v okviru preživljanja prostega časa.Čas zbiranja podatkov: september 2007 - december 2007
Čas izdelave: 2007
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: Učenci in dijaki.

Populacija: Učenke in učenci 8. razredov osnovnih šol ter dijakinje in dijaki 3. letnikov srednjih šol.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Tip vzorca: Sistematično slučajno vzorčenje. OSNOVNE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam osmih razredov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Na prvi stopnji so sistematično izbrane osnovne šole, na drugi stopnji pa je naključno izbran oddelek znotraj katerega so anketirani vsi učenci. SREDNJE ŠOLE: vzorčni okvir je predstavljal seznam tretjih letnikov (šolsko leto 2007/2008) iz katerega so bili izločeni oddelki z manj kot 11 učencov. Seznam je bil sortiran po programih (gimnazije, nižje poklicno in srednje izobraževanje, srednje strokovno in drugo tehniško izobraževanje) in regijah. Na prvi stopnji so nato sistematično izbrane srednje šole in program, na drugi stopnji pa oddelek znotraj posamezne šole (z izbranim programom). Anketirani so bili vsi učenci izbranega oddelka.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si