Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti


ADP - IDNo: DPZ11

Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
  • Živoder, Andreja
  • Berzelak, Nejc
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Komisija za ženske v znanosti
  • Remškar, Maja
  • Novak, Polona
  • Umek-Venturini, Andreja
  • Renata Šribar

Izdelal datoteko podatkov:

CSP - Center za socialno psihologijo (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Center za socialno psihologijo

Ključne besede:

delovni pogoji v znanosti, diskriminacija, spolna diskriminacija, pogoji na delovnem mestu , ovire na delovnem mestu, možnosti napredovanja, znanstveno raziskovalno delo, podoktorsko usposabljanje, odnosi na delovnem mestu

Vsebinska področja:

DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge
Sociologija znanosti
Osebno napredovanje
Delovni pogoji
Ovire na delovnem mestu
Podpora ukrepom za izboljšanje položaja
Socio-demografski podatki

Povzetek:

Namen raziskave o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji je bil preveriti, kaj je z znanstveno kulturo v slovenskih akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensk v znanstvenoraziskovalnem delu. Raziskava največ pozornosti posveča delovnim pogojem za znanstveno delo, vodenju in upravljanju znanstvene kariere ter oviram in diskriminacijskim mehanizmom pri razvijanju karier v znanosti. V raziskavo so bili vključeni doktorji in doktorice znanosti v Sloveniji iz evidence raziskovalcev pri ARRS.Čas zbiranja podatkov: 17. januar 2011 - 15. februar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki so bili v času raziskave evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS in so na ta dan dovolili objavo svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Izključeni: Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki v času raziskave niso bili evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS ali pa so bili evidentirani in na ta dan niso dovolili objave svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za socialno psihologijo

Tip vzorca: Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si