O Arhivu družboslovnih podatkov

Osrednji slovenski Arhiv družboslovnih podatkov je bil ustanovljen leta 1997 kot organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, z nalogami, da pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene. Sredstva za svoje delovanje je, v letih 1997 do 2003, prejemal od MZT (MŠZŠ) kot specializiran informacijski center za področje družboslovja. Od leta 2004 sredstva za delovanje zagotavlja MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani". O svojem delu poroča Svetu ADP, ki ga sestavljajo ugledni družboslovci, ter ARRS.

Od leta 1998 smo člani evropskega združenja družboslovnih arhivov – CESSDA. Organizacija temelji na medsebojni strokovni in organizacijski podpori, pri katere ozadju je dejavnost storitev dostopa do podatkov uporabnikom iz cele Evrope. Podatkovna gradiva pri nas so shranjena in dokumentirana tako, da ustrezajo mednarodnemu metapodatkovnemu standardu DDI (Data documentation iniciative). Vsi zapisi so v slovenskem in angleškem jeziku. Zaradi uporabe DDI standarda so naši zapisi vključeni tudi v katalog vseh katalogov CESSDA. Na svetovnem nivoju je ustreznica temu IFDO.

Smo člani ICPSR pod promocijskimi pogoji (brezplačno), kar bi radi uporabnikom predstavili kot posebno ugodnost.

Sodelujemo v regionalnih okvirih (npr. The East European Data Archive Network - EDAN), najpomembnejši okvir sodelovanja pa je trenutno naše partnerstvo v projektu z naslovom CESSDA PPP za prvo fazo infrastrukturnih projektov za 7. OP v okviru ESFRI-ja.

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si