Delavnice ADP


Published by Tereza Čuk, 21. 11. 2011 at 10:04


Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.). K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.

Več na /za_uporabnike/delavnice2011/.


Tags: ADP delavnice