Staff training days Ljubljana, May 15-18, 2017

Začetek: Maj 16, 2017
Konec: Maj 17, 2017
Kraj: Ljubljana
Organizator: Univeristy of Ljubljana

The University of Ljubljana is organising Staff training days from May 15-18, 2017. The theme will be: Academic libraries' support for open science in the European Research Area. See the Programme!

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si