Domov » blog, CESSDA, stroka

Uvodni sestanek Social Sciences & Humanities Open Cloud SSHOC

13 March 2019 Brez komentarjev admin

Skupina projekta SSHOC se je med 11. in 12. marcem 2019 srečala v Utrechtu, Nizozemska, z namenom, da začrta potek dela in uskladi skupne aktivnosti.

Projekt koordinira CESSDA, vanj pa je vključenih 47 organizacij iz cele Evrope, med njimi tudi Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) v vlogi predstavnika CESSDA ERIC in kot infrastruktura za področje družboslovja. Iz Univerze v Ljubljani sodelujejo še predstavniki Filozofske fakultete v okviru CLARIN ERIC, v vlogi infrastrukture za jezikoslovje.
Projekt  traja od januarja 2019 do aprila 2022. 

Temeljni cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo (oblak), kjer so hranjeni in dostopni podatki, orodja in vsebine za usposabljanje raziskovalcev na področju družboslovja in humanistike.

SSHOC je nastal v okviru H2020 znotraj programa »INFRA-EOSC-2018«, njegov cilj pa je, skupaj z ENVRI-FAIRPANOSCESCAPE, EOSC-LIFE, povezati že obstoječe in nove organizacije in infrastrukture na področju družboslovja in humanistike ter spodbuditi k sinergiji med disciplinami in interdisciplinarnemu sodelovanju in raziskovanju.

Utrinek iz uvodnega srečanja SSHOC (Foto: Irena Vipavc Brvar)

V projektu je načrtovanih devet delovnih sklopov. ADP je aktivno vključen v tri delovne sklope, znotraj teh pa sodeluje v petih nalogah:

  • Delovni sklop 2: Communication and Dissemination
    Glavni cilj aktivnosti je promovirati novosti in prednosti infrastrukture (oblaka) interesnim skupinam, povečati prepoznavnost, aktivirati uporabniške skupnosti (v navezavi na delovni sklop 6) ter poročati o rezultatih projekta.
  • Delovni sklop 3: Lifting Tools to the Cloud
    Cilj delovne naloge je razviti, nadgraditi in integrirati orodja za upravljanje raziskovalnih podatkov s področja družboslovja in humanistike. Vsa programska oprema, ki bo razvita v sklopu projekta, bo uporabnikom na voljo na GitHub.
  • Delovni sklop 6: Fostering Communities and Building Expertise
    Cilj tega sklopa je razširiti SSHOC skupnost in jo okrepiti z znanjem na področju delovanja SSHOC, orodij ter podatkov, skladnih s principi FAIR.

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta in spletni strani CESSDA.

Projektu se lahko pridružite na socialnih omrežjih  Twitter in LinkedIn.

 

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>