Domov » blog, stroka

Uvodni sestanek Research Data Alliance (RDA) Node Slovenija

12 March 2019 Brez komentarjev admin

Na Fakulteti za družbene vede je 21. februarja 2019 potekal uvodni delovni sestanek projekta RDA Node Slovenija. Sestanka so se poleg predstavnikov Arhiva družboslovnih podatkov (ADP), ki deluje v vlogi Nacionalnega vozlišča mednarodne organizacije RDA v Sloveniji, udeležili še predstavnik raziskovalne infrastrukture ELIXIR-SI (Medicinska fakulteta), predstavnik raziskovalne infrastrukture Clarin (Inštitut Jožef Štefan), predstavnica Univerze v Ljubljani, predstavnik raziskovalne infrastrukture DARIAH-SI (Inštitut za novejšo zgodovino) in predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na delovnem sestanku smo se najprej seznanili z delovanjem organizacije RDA v evropskem in globalnem prostoru ter z nameni projektov nacionalnih evropskih RDA vozlišč. Udeležence  smo podrobneje seznanili s projektom RDA Node Slovenija, katerega cilj je delovati kot dolgoročna osrednja kontaktna točka med RDA in strokovnjaki s področja podatkov, organizacijami za financiranje, raziskovalnimi agencijami in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji. V projektu se osredotočamo še zlasti na usklajevanje razvoja infrastrukture na podlagi mednarodno priznanih standardov, npr. CoreTrustSeal (CTS), in razvoj politik revij glede odprtih podatkov kot ene od točk v Akcijskem načrtu izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020. Projekt poteka od februarja 2019 do konca maja 2020.

V sodelovanju z udeleženci sestanka smo podrobno definirali delovni načrt projekta in začrtali 5 ključnih aktivnosti.

Aktivnost 1: Ustanovitev in koordinacija RDA Node Slovenija

Koordinacija vozlišča, ki vključuje četrtletne sestanke delovne koordinacijske skupine, katerih cilj bo razpravljanje o realizaciji samega projekta – to je osredotočanje na izbrane nacionalne izzive glede uveljavljanja odprtih podatkov v slovenskem raziskovalnem prostoru in iskanje potencialnih rešitev.

Aktivnost 2: Promocija aktivnosti RDA v slovenskem raziskovalnem prostoru in aktivnosti RDA Node Slovenija globalno

Se nanaša na promoviranje RDA, njenih aktivnosti in rezultatov v slovenskem raziskovalnem prostoru ter slovenskih nacionalnih interesov znotraj struktur RDA. Pri tem je cilj povečati članstvo slovenskih predstavnikov v RDA, še zlasti spodbujanje aktivnega članstva posameznikov v delovnih in interesnih skupinah RDA.

Aktivnost 3: Razvoj pilota politike znanstvenih založb glede obveznosti predaje raziskovalnih podatkov k objavljenim znanstvenim člankom in aktivna promocija obveze za dostop, ocenjevanje in citiranje raziskovalnih podatkov

Se ukvarja z razvojem pilota politike znanstvenih založb, kar vključuje pripravo smernic za razvoj politik za (odprti) dostop do raziskovalnih podatkov, ki so podlaga znanstvenim člankom, in njihovega citiranja ter navodil za avtorje prispevkov, recenzente in urednike znanstvenih revij. Smernice bi veljale za raziskovalne podatke, objavljene v podatkovnih repozitorijih (področnih, institucionalnih ali splošnih).

Aktivnost 4: Implementacija Nacionalne politike odprtih raziskovalnih podatkov

Se ukvarja z implementacijo Nacionalne strategije odprtih podatkov in predstavlja širši okvir, ki zajema točke v Akcijskem načrtu. Aktivnost vključuje sestanke in dogodek s financerji in drugimi deležniki – to so zlasti kandidati za arhive, posamezni podatkovni repozitoriji in raziskovalne infrastrukture.

Aktivnost 5: Oblikovanje raziskovalne kulture odprtih podatkov med raziskovalci

Se osredotoča na oblikovanje raziskovalne kulture odprtih podatkov med raziskovalci. Ključni deležniki znotraj te aktivnosti so raziskovalci in podporno osebje.

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran Nacionalnega vozlišča RDA Slovenija in se včlanite v skupino RDA Node Slovenija, s čimer boste prejemali vse aktualne informacije o projektu!

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>