Domov » blog

Delavnica evropskega združenja magistrskih študijskih programov uradne statistike EMOS

13 March 2018 Brez komentarjev IrenaB

V Ljubljani je 6. marca 2018 potekala 6. delavnica mreže EMOS (European Master in Official Statistics), ki združuje mednarodno akreditirane magistrske programe s področja uradne statistike. Trenutno je takih programov 23, izvajajo se v 15 evropskih državah. V Sloveniji pridobitev oznake EMOS omogoča modul Uradna statistika, ki se izvaja v okviru interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika na Univerzi v Ljubljani.


Delavnica je bila namenjena srečanju univerz, ki izvajajo študijski program uradne statistike, obenem pa tudi predstavitvi projekta univerzam, ki bi jih zanimalo članstvo v mreži oziroma pridobitev oznake EMOS. Delavnice so se udeležili tudi predstavniki Eurostata, nacionalnih statističnih uradov, centralnih bank in drugih organizacij, ki ustvarjajo podatke uradne statistike. EMOS namreč študentom nudi edinstven preplet teoretičnih in praktičnih znanj na področju uradne statistike, saj jim omogoča pridobivanje in utrjevanje znanj in veščin za delo s podatki uradne statistike tako v okviru obveznih in izbirnih študijskih predmetov, kot tudi z obveznim opravljanjem prakse statističnega svetovanja in s pisanjem magistrske naloge.

Posebna pozornost je bila na delavnici namenjena tudi razpravi o učnih gradivih uradne statistike. Udeleženci so v manjših delovnih skupinah med drugim pregledali, kakšna gradiva so že na voljo za poučevanje uradne statistike, in razmišljali o vlogi uporabe praktičnih primerov in mikropodatkov v okviru študijskega procesa. Razpravo je z zanimanjem spremljal tudi ADP, ki v sodelovanju s Statističnim uradom in pedagogi na FDV pripravlja projekt izdelave učnih gradiv z vključenimi mikropodatki uradne statistike.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>