Domov » blog, CESSDA

11. srečanje Foruma izvajalcev podatkovnih storitev CESSDA

6 November 2018 Brez komentarjev admin

9. in 10. oktobra 2018 je v Bergnu, na Norveškem, v prostorih CESSDA ERIC, potekalo 11. srečanje izvajalcev podatkovnih storitev pri konzorciju CESSDA. Predstavniki članic se v okviru foruma srečamo vsake pol leta, izmenjamo izkušnje in usklajujemo skupne aktivnosti. Srečanja se je udeležila mag. Irena Vipavc Brvar.

Arhivi smo se v zadnjem letu precej posvečali protokolom in pripravi napotkov za raziskovalce v povezavi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation) in z ozirom na nacionalno specifične zakonodaje. Slovenija in Finska sta med državami, ki do danes niso sprejele novele nacionalnega zakona. Šele s sprejetjem zakonodaje bodo v teh državah natančneje določena pravila raziskovalnega dela. Poleg evropske uredba nas že etika v raziskovanju in obstoječa zakonodaja zavezujeta k varstvu pred nepotrebno ali potencialno škodljivo identifikacijo oseb, vključenih v raziskovanje.

Med aktivnostmi preteklega leta, o katerih se je razpravljalo, izpostavljamo naslednje:

Projekt RAIDR – Infrastruktura za oddaljen dostop do registrskih podatkov;

Statistični urad Norveške (SSB) in Norveški arhiv družboslovnih podatkov (NSD) si prizadevata za vzpostavitev nacionalne raziskovalne infrastrukture, ki bo omogočila enostaven dostop do velikih količin, bogatih, visokokakovostnih statističnih podatkov za znanstveno raziskovanje, ob hkratnem zagotavljanju statistične zaupnosti in zaščiti posameznika, na katere se podatki nanašajo.

Prva verzije storitve dostopa je na vpogled na https://microdata.no/.

NRRP obveza v Švici: Švicarska nacionalna znanstvena fundacija (SNSF) je z oktobrom 2017 uvedla novo zahtevo pri financiranju projektov. Raziskovalci morajo kot sestavni del prijave raziskovalnega projekta predložiti NRRP – Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (ang. DMP – Data Management Plan).

Cilj NRRP je načrtovanje življenjskega cikla podatkov. Ponuja dolgoročno perspektivo z opisom, kako bodo podatki ustvarjeni, zbrani, dokumentirani, deljeni in shranjeni. Načrt naj upošteva področno specifične prakse in standarde.  SNSF je raziskovalcem v pomoč pri pripravil  NRRP predlogo, dostopno na spletni strani SNSF ali kot dokument v formatu pdf.

Ena od točk na programu je bila tudi razprava o eni bolj problematičnih točk certificiranja CoreTrustSeal, ki ga je ADP pridobil januarja 2018, tj. zagotavljanje kontinuitete dostopa do raziskovalnih podatkov. Udeleženci so si bili enotni, da lahko v primeru, če pride do zaprtja arhiva oz. da ta preneha delovati, samo hrambo gradiv prevzamejo drugi certificirani repozitoriji, vendar strokovno znanje ravnanja z raziskovalnimi podatki in zagotavljanje dostopa ni enostavno prenosljivo. K pripravi predloga rešitve tega problema je bila pozvana delovna skupina za zaupanje pri CESSDA (CESSDA Trust Working Group).

Razglednica iz Bergna  (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Arhivi se v zadnjih letih vedno bolj srečujemo z vprašanji arhiviranja novih vrst podatkov, tako podatkov socialnih omrežij, slik, kot podatkovnih baz. Nemški arhiv GESIS je v povezavi s svojim delom v EU projektu SERISS (www.seriss.eu) predstavil nekaj možnih rešitev. Pri čemer v branje priporočamo prispevek Kinder-Kurlanda in druge, objavljene v Big Data & Society.

Zadnjo potrditev na Generalni skupščini CESSDA, ki bo 22. novembra 2018, v Lausanne, Švica, čaka predlog strategija CESSDA za obdobje 2018–2022 . Strategijo bodo dopolnili podrobnejši načrti dela delovnih skupin, ki pokrivajo štiri glavne stebre CESSDA dejavnosti (tehnični, orodja in storitve, zaupanje in izobraževanje). ADP vodi pripravo štiriletnega načrta za izobraževanje.

Za konec naj dodamo še, da je Konzorcij CESSDA prejeli vlogo za članstvo Srbije v CESSDA in na forumu podali pozitivno mnenje za obravnavno na Generalni skupščini CESSDA. ADP je že od leta 2012 preko različnih projektov (SERSCIDA, SEEDS, RRRP rescue, CESSDA SAW) aktivno vključen  v izobraževanje osebja bodočega repozitorija in je pomagal pri pripravi temeljnih dokumentov za nastanek in vzpostavitev delovanja srbskega arhiva podatkov.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>