Domov » blog

Odprto, če je mogoče. Zaščiteno, če je potrebno. Raziskovalni podatki iz DANS

6 November 2017 Brez komentarjev Sergeja Masten

Povzeto po izvirniku, objavljenem na CESSDA ERIC.

Konzorcij CESSDA ERIC  z namenom promoviranja  sekundarne rabe kakovostnih podatkov, predstavlja Nizozemski inštitut za stalni dostop do virov digitalnih raziskav – DANS. Inštitut s sodelovanjem v mednarodnih projektih in omrežjih prispeva k razvoju globalnih znanstvenih podatkovnih infrastruktur.

O storitvah nizozemskega arhiva raziskovalnih podatkov

DANS raziskovalce spodbuja k temu, da naj bodo njihovi raziskovalni podatki in izsledki raziskav vidni, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni, v podporo jim ponuja strokovno pomoč in ceritificirane storitve. Hkrati jih spodbuja k odprtemu dostopu do podatkov, z mednarodno licenco Creative Commons Zero (CC0), s katero podatki postanejo prosto dostopni za sekundarno rabo, a so jih drugi uporabniki dolžni citirati skladno s pravili.  

Storitev EASY znotraj DANS-a omogoča dolgotrajni sistem za shranjevanje in prenos podatkovnih datotek,
najdete pa lahko številne zanimive podatke.

Katalog podatkov DANS

DANS se tokrat predstavlja s petimi večjimi raziskavami, nekaj jih je dostopnih tudi v angleškem jeziku.

  1. Raziskave nizozemskih parlamentarnih volitev (DPES): serije nacionalnih raziskav se izvajajo že od leta 1970 pod okriljem Nizozemske fundacije za raziskovanje volitev (SKON). Vključujejo podatke o stališčih respondentov do vlade, politike, volitev in političnih vodij ter  o problemih, s katerimi se soočajo Nizozemci. Vprašalniki in spremenljivke so na voljo v angleškem jeziku.
  2. Nizozemska longitudinalna študija življenjskih potekov (NELLS): obsega dva vala v panelni raziskavi na vzorcu 5312 prebivalcev Nizozemske, starih med 15 in 45 let, z dodatnim vzorcem maroških in turških manjšin.Zanimivost: Sociologi so ugotovili, da je druga generacija turških in maroških Nizozemcev vse bolj podobna avtohtonim prebivalcem. Sicer  integracija ni tako močna, saj se manjšine še vedno ne mešajo z drugimi izven svoje skupine.
  1. Mednarodna raziskava o žrtvah kriminala (ICVS): raziskovanje se je pričelo že v letu 1989, kasneje pa se je ponovilo v valih leta 1992, 1996 in 2000. Projekt se je do leta 2005, ko je potekal zadnji val zbiranja podatkov, razširil v globalni projekt.
    V to raziskavo je vključena tudi Slovenija, do podatkov pa lahko dostopate v katalogu raziskav ADP.
  1. Kulturne spremembe na Nizozemskem: Inštitut za družboslovno raziskovanje (SCP) že od leta 1975 izvaja raziskave o kulturnih spremembah na Nizozemskem. Raziskava poteka vsako drugo leto, zajema pa 2000 respondentov. Vprašanja se navezujejo na teme kot so varnost, kriminal, vsakdanje življenje, zdravje, emancipacija, migracije, politika, …
  2. Raziskava o rabi časa: Nizozemski inštitut za družboslovno raziskovanje(SCP) vsakih pet let od leta 1975 izvaja raziskovanje rabe časa med državljani.Zanimivost: Raziskava kaže, da Nizozemci svoj čas najbolj varčujejo na račun gospodinjskega dela. V Letu 2006 so za gospodinjsko delo porabili povprečno 20,3 ure na teden, med tem ko so v letu 2011 porabili 17,9 ur na teden. Tako moški kot tudi ženske porabljajo vse manj časa za gospodinjska dela.

 Več na: https://www.cessda.eu/Consortium/Communication/News/CESSDA/Open-if-possible-protected-if-needed-Research-data-via-DANS

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>