Domov » blog

Nemški podatkovni arhiv izpostavlja pet raziskav

10 October 2017 Brez komentarjev Tagi: , admin

V konzorciju CESSDA ERIC si  prizadevamo, da bi mednarodne in nacionalne raziskave, ki nastajajo širom Evrope, čim bolj približali raziskovalcem ter tako spodbudili večjo rabo kakovostnih raziskovalnih podatkov.

Tokrat GESIS, nemški Inštitut za družbene vede, katerega del je Podatkovni arhiv, predstavlja sklop petih raziskav. Izpostavili so raziskave, ki so na voljo v angleškem jeziku in dostopne širši raziskovalni skupnosti. Omeniti velja tudi, da je v vse v nadaljevanju naštete raziskave (razen Allbus) vključena tudi Slovenija, slovenske podatkovne datoteke pa so na voljo v ADP.

  1. The German General Social Survey (ALLBUS): raziskavo v Nemčiji izvajajo od leta 1980, vključuje podatke o stališčih, vedenjih in družbeni strukturi v Nemčiji.

Zanimivost: Podatki raziskave ALLBUS 2016 kažejo, da 21.7% ljudi v Nemčiji nima stika s tujci, 19.4% se v svoji državi počuti, kot da bi bili tujci. Uradni podatki kažejo, da so leta 2017 22.5% nemške populacije predstavljali tujci.

  1. The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) vključuje države z vsega sveta. Sodelujoče države uporabljajo skupen vprašalnik za po-volilne študije.

    CESSDA ERIC

    Zadnja tovrstna raziskava je bila v Sloveniji izvedena leta 2005 in jo v ADP najdete pod oznako SJM052.

  2. The International Social Survey Programme (ISSP) je mednarodna letna raziskava, ki teče od leta 1984 – in danes vključuje že več kot 50 držav članic z vsega sveta. Vprašani odgovarjajo na vprašanja povezana z relevatnimi družbenimi problemi. Raziskava poteka tudi v Sloveniji. Podatke distribuira ADP v seriji ISSP, raziskave Slovenskega javnega mnenja.

Zanimivost: Ali ste vedeli, da je skoraj 60% vprašanih leta 2015 odgovorilo, da so zadovoljni z obsegom dela in da si ne želijo spremembe? Približno tretjina bi bila pripravljena delati več, če bi s tem povečala svoj dohodek.

  1. The European Values Study (EVS) oz. Evropska raziskava vrednot poteka od leta 1970, in sicer vsakih devet let. Zadnjo so izvedli leta 2008. Terenska faza nove izvedbe v Sloveniji ravnokar poteka. Podatkovna baza bo predvidoma na voljo že naslednje leto. Pretekle podatkovne datoteke ADP hrani v seriji EVS.
  2. The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) oz. mednarodna raziskava o kompetencah odraslih poteka pod okriljem OECD v 24 državah. Med drugim tudi v Sloveniji.

Zanimivost: V deželi Goetheja in Schillerja so bralne kompetence odraslih Nemcev pod povprečjem. Pa vendarle prihodnost je v mladih, ki so se bolje izkazali od starejših. Medtem ko so se Japonci, Finci in Nizozemci odrezali najbolje, Italijani in Španci pri bralnih kompetencah zaostajajo.

Več na: https://www.cessda.eu/Consortium/Communication/News/CESSDA/Discover-five-data-sets-from-our-German-Service-Provider-GESIS

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>